תודה על עזרתך

בימים הקרובים אני אפרסם את השמות הכי מתאימים 

ואז אני אשתף אותך בהחלטה שלי.ושוב תודה רבה

שרון דידי