תודה על עזרתך

הדוח המיוחד ישלח בימים הקרובים אליך.


במידה וכתבת שאלה, תודה רבה על שיתוף הפעולהיום טוב

שרון דידי